Vi tilbyder​

Rådgivning Skat Økonomi
Årsrapporter
Administration og bogholderi
Budgetter
Selskabsomdannelse
Iværksætterservice

Et godt greb om den løbende økonomiske styring

Vi gør så meget som muligt for at have et godt samarbejde med vores kunder. På den måde lærer vi din virksomhed at kende, og vi kan være til nytte når du skal træffe beslutninger i virksomheden. Det kan være om dine mål og strategier, eller andre spørgsmål der opstår i det daglige.

Med et godt greb om den løbende økonomiske styring og årlige aflæggelse af årsrapport, skal vi sammen skabe et fundament der kan danne et solidt udgangspunkt for dine beslutninger i virksomheden og rapporteringen til omverdenen og det offentlige.

Hvis vi ikke selv har kompetencer i særligt specielle spørgsmål, kan vi i mange tilfælde formidle kontakt til specialrådgivere som vi kender, eller på anden måde har tillid til.

• Fakturering til kunder
• Bogføring af fakturaer til kunder
• Betaling af regninger m.m.
• Bogføring af regninger m.m.
• Udbetaling og angivelse af løn
• Opfølgning og rykning af tilgodehavender hos kunder
• Opgørelse og angivelse af momstilsvar 

Vores Produkter
& Services

Vi rådgiver og hjælper dig med at møde lovkravene til din virksomhed og privatøkonomi på en sikker og økonomisk måde.Vi kan hjælpe med den løbende administration og enkeltsager som generationsskifte, selskabsomdannelse, overtagelse eller salg af virksomhed, finansiering m.m.

Rådgivning skat økonomi​

Som din virksomheds kernerådgiver kan vi være sparringpartner for dig i mange spørgsmål, lige fra de daglige kortsigtede beslutninger til de langsigtede strategiske beslutninger.

Adminnistration
og bogholderi​

Administrationen i din virksomhed er et vigtigt dagligt forretningsområde. En sikker og effektiv administration er grundlaget for at du kan passe din virksomheds kerneområder og opnå vækst uden at miste overblikket. 

Årsrapporter

Årsrapporten er et led i din virksomheds ansigt udadtil, der giver dine samarbejdspartnere information om din virksomhed. Årsrapporten er lovpligtig hvis du driver din virksomhed i selskabsform.

Budgetter

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde budgetter. Budgetter skal give dig et overblik hvordan dine planer kan realiseres og hvilke forudsætninger der skal til. Det handler om at din virksomhed skal give et tilfredsstillende økonomisk resultat.

Selskabs-omdannelse

Selskabsomdannelse omfatter både omdannelse fra personlig virksomhed til selskab og omlægning fra den ene selskabsform til den anden. Som din virksomheds kernerådgiver kan vi være sparringpartner for dig i mange spørgsmål, lige fra de daglige kortsigtede beslutninger til de langsigtede strategiske beslutninger.

Iværksætter-service

Hvis du overvejer at starte egen virksomhed kan du i nogle kommuner få gratis hjælp og vejledning, der kan hjælpe dig, især når du er i idé-fasen.vis du har besluttet dig for at starte virksomhed kan vi hjælpe dig med at komme bedst muligt fra start. Vi kan give dig den rådgivning der kan […] 

Autoriseret revisionsanpartsselskab
Mere end 20 års erfaring inden for virksomhedsrådgivning, skat, revision og regnskab
Specialiseret i små og mellemstore virksomheder
Scroll to Top