Vi tilbyder

Rådgivning Skat Økonomi
Årsrapporter
Administration og bogholderi
Budgetter
Selskabsomdannelse
Iværksætterservice

Årsrapporter

Årsrapporten er et led i din virksomheds ansigt udadtil, der giver dine samarbejdspartnere information om din virksomhed.

Årsrapporten er lovpligtig hvis du driver din virksomhed i selskabsform. Hvis du driver din virksomhed som personlig virksomhed, og vil aflægge et regnskab du kan bruge som information til omverden (for eksempler din bank), skal du også bruge årsrapporten.

Det er reglerne i årsregnskabsloven der bestemmer hvad virksomheden årsrapport skal indeholde af oplysninger, og i et vist omfang hvordan de enkelte poster skal opgøres.

Udover at informere omverdenen kan du selv bruge årsrapporten som et værktøj til at lede din virksomhed. Årsrapporten fortæller hvordan økonomien er i virksomheden, og kan nogle gange give vigtig information hvis man tjener mere eller mindre end man troede.

Vi tilbyder​

Rådgivning skat økonomi​​

Som din virksomheds kernerådgiver kan vi være sparringpartner for dig i mange spørgsmål, lige fra de daglige kortsigtede beslutninger til de langsigtede strategiske beslutninger.

Årsrapporter

Årsrapporten er lovpligtig hvis du driver din virksomhed i selskabs-form, og ydermere er den et led i din virksomheds ansigt udadtil, der giver dine samarbejds-partnere information om din virksomhed.

Administration og bogholderi

Administrationen i din virksomhed er et vigtigt dagligt forretningsområde.
Vi tilbyder administrative kompetencer, hvor vi udfører alle opgaverne, eller et samarbejde, hvor vi deler opgaverne imellem os

Budgetter​​

Vi kan være sparringpartner for dig i mange spørgsmål, lige fra de daglige kortsigtede beslutninger til de langsigtede strategiske beslutninger.

Selskabs-omdannelse

Selskabsomdannelse omfatter både omdannelse fra personlig virksomhed til selskab og omlægning fra den ene selskabsform til den anden.

​Iværksætter-service

Hvis du overvejer at starte egen virksomhed eller hvis du har besluttet dig for at starte virksomhed kan vi hjælpe dig med at komme bedst muligt fra start.

Scroll to Top