Årsrapporter

Årsrapporten er et led i din virksomheds ansigt udadtil, der giver dine samarbejdspartnere information om din virksomhed.

Årsrapporten er lovpligtig hvis du driver din virksomhed i selskabsform. Hvis du driver din virksomhed som personlig virksomhed, og vil aflægge et regnskab du kan bruge som information til omverden (for eksempler din bank), skal du også bruge årsrapporten.

Det er reglerne i årsregnskabsloven der bestemmer hvad virksomheden årsrapport skal indeholde af oplysninger, og i et vist omfang hvordan de enkelte poster skal opgøres.

Udover at informere omverdenen kan du selv bruge årsrapporten som et værktøj til at lede din virksomhed. Årsrapporten fortæller hvordan økonomien er i virksomheden, og kan nogle gange give vigtig information hvis man tjener mere eller mindre end man troede.