Administration og bogholderi

Administrationen i din virksomhed er et vigtigt dagligt forretningsområde. En sikker og effektiv administration er grundlaget for at du kan passe din virksomheds kerneområder og opnå vækst uden at miste overblikket.   De tørre tal skal være i orden. Det gælder både du træffer beslutninger om nye tiltag i virksomheden, og når de danner grundlag for dit årlige regnskab og for afregning af moms og skatter til det offentlige.   De typiske ”daglige” opgaver i administrationen er:
  • Fakturering til kunder
  • Bogføring af fakturaer til kunder
  • Betaling af regninger m.m.
  • Bogføring af regninger m.m.
  • Udbetaling og angivelse af løn
  • Opfølgning og rykning af tilgodehavender hos kunder
  • Opgørelse og angivelse af momstilsvar
  Vi kan tilbyde din virksomhed administrative kompetencer, hvor vi udfører alle opgaverne, eller et samarbejde, hvor vi deler opgaverne imellem os. Vi starter med at aftale hvordan opgaverne fordeles, efter en overvejelse om hvem der udfører arbejdet bedst og billigst.   For eksempel kan du varetage fakturering til kunder og betaling af regninger, medens vi tager os af bogføringen og rykning af kunder, lønudbetaling, bogføring af betalte regninger og opgørelse af momstilsvaret.